Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2
Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2

Imani Hands-Free Cup/sản xuất tại Hàn Quốc/tương thích với I1 và I2

Regular price
$15.00
Regular price
$20.00
Sale price
$15.00
Unit price
per 
Availability
Sold out
Shipping calculated at checkout.

♥Chức năng của máy bơm vú IMANI♥
1 Miễn phí bàn tay của bạn
2 Chức năng chống trào ngược
3 Hai kích cỡ khác nhau của loa để dễ dàng truy cập vào người sử dụng
4 Dễ dàng lắp ráp

==============================

Mô tả sản phẩm
Miễn phí Cap x1, vịt miệng x1, keo bảo vệ x1, đầu nối x1, sừng (25mm) x1, sừng (28mm) x1, điện thoại x1Vietnamese